Truyền thông pháp luật về trợ giúp pháp lý tại huyện Mường Tè.

Trợ giúp pháp lý là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là một lĩnh vực hoạt động mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc, đây không chỉ là công cụ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhóm yếu thế trong xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trong điều kiện xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

.

Kế hoạch kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020.

Ngày 26/6/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 09/KH-HĐPH về kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 nhằm nắm bắt tình hình và kết quả thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Tìm ra những mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật điểm, có tính sáng tạo và hiệu quả cần được nhân rộng.

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 116/KH-UBND Theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh 38 20/01/2017
2 99/KH-UBND Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 20 18/01/2017
3 35/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Lai Châu ban hành hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản hết hiệu lực một phần năm 2016 58 17/01/2017
4 56/KH-UBND Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 132 13/01/2017
5 29/KH-UBND Kế hoạch thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 51 09/01/2017
6 30/KH-UBND Kế hoach công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 24 09/01/2017
7 10/HĐPH Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 91 17/11/2016
8 1521/QĐ-UBND Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 41 04/11/2016
9 1520/QĐ-UBND Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 51 04/11/2016
10 1296/KH-UBND Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh 50 30/09/2016
11 1297/UBND-NC Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 64 30/09/2016
12 Gợi ý Câu hỏi, gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới" năm 2016 432 23/08/2016
13 Đề cương BC KIỂM TRA VÀ TỰ KIỂM TRA CÔNG TÁC PBGDPL NĂM 2016 681 12/08/2016
14 05/KH-BCĐ Kiểm tra và tự kiểm tra công tác triển khai, thực hiện các Đề án theo Quyết định số 1133 71 01/08/2016
15 06/TL-BTC Thể lệ, câu hỏi cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới" 62 28/07/2016

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.