Cảnh báo đối tượng lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều địa phương, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Xuất hiện các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội như tài chính, ngân hàng, bất động sản, dự án đầu tư, môi giới việc làm, đưa người đi lao động, học tập tại nước ngoài, kinh doanh đa cấp, thương mại điện tử..., đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi...

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 14//QĐ-HĐPH Quyết định Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng PHPBGDPL 62 19/08/2013
2 15//KH-HĐPH Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2013 13 19/08/2013
3 1039/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án II của Thủ tướng Chính phủ “Củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước’ giai đoạn 2013 – 2016 19 19/08/2013
4 07/KHLN-STP-HLHPN Kế hoạch liên ngành phối hợp đẩy mạnh công tác PBGDPL, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải cở sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật (giai đoạn 2013-2017) 507 13/08/2013
5 597//KH-UBND Triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU 114 29/05/2013
6 18-CT/TU Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên địa bàn tỉnh. 36 05/04/2013
7 36//KH-UBND Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng trong cán bộ,công chức, viên chức và nhân dân đến năm 2016 33 14/01/2013
8 1690//QĐ-UBND Quyết định ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân. 27 28/12/2012
9 08/2012//QĐ-UBND Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ PBGDPL trên địa bàn tỉnh Lai Châu 91 12/03/2012
10 25/2011//QĐ-UBND Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 24 09/09/2011
11 14//QĐ-STP Quy chế làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 86 20/05/2011
12 73/2010//TTLT-BTC-BTP hướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 22 14/05/2010
13 Số: 49-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 264 02/06/2005
486 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.