Trang chủ Hoạt động PBGDPL Văn bản, chính sách mới

Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh kỳ 2014 – 2018
(Ngày đăng :07/02/2018 12:00:00 SA)

Thực hiện quy định tại Điều 170 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và mục V, Chương IX của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 – 2018. Ngày 07/02/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND về hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu kỳ 2014-2018.

Theo đó, đối tượng hệ thống hóa là văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc trách nhiệm hệ thống hóa của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 31/12/2018, cụ thể: Đối với cấp tỉnh: Toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành từ 01/01/2004 đến 31/12/2018, qua rà soát xác định còn hiệu lực thi hành; Đối với thành phố Lai Châu, huyện Tân Uyên, huyện Nậm Nhùn: toàn bộ các văn bản do HĐND, UBND huyện, thành phố ban hành từ thời điểm được thành lập đến 31/12/2018 còn hiệu lực thi hành; Đối với các huyện còn lại: toàn bộ các văn bản do HĐND, UBND huyện ban hành từ 01/01/2004 đến 31/12/2018 còn hiệu lực thi hành; Đối với cấp xã: Rà soát toàn bộ các văn bản do HĐND, UBND xã, phường, thị trấn ban hành từ 01/01/2004 đến 31/12/2018 (hoặc từ khi xã, phường, thị trấn được thành lập đến 31/12/2018 đối với  xã, phường, thị trấn  được tách, thành lập sau 01/01/2004).

Để công tác hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, hiệu quả theo đúng chỉ đạo tại Quyết định số 126/QĐ-TTg ngày 25/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã quy định cụ thể nội dung, thời gian, tiến độ thực hiện và quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài ra, UBND tỉnh Lai Châu cũng quy định cụ thể thời gian báo cáo, giao trách nhiệm cho Sở Tư pháp trong việc giúp Ủy ban nhân dân tiinhr hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

Tin liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019(22/01/2019 11:14:25 SA)

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (22/01/2019 9:06:21 SA)

Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019.(16/01/2019 8:35:02 SA)

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(16/01/2019 8:29:54 SA)

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp(22/11/2018 4:12:31 CH)

328 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.