Trang chủ Tin tức - Sự kiện Tư pháp địa phương

Tân Uyên triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn huyện
(Ngày đăng :11/09/2018 12:00:00 SA)

Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân; đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật trở thành nhiệm vụ, hoạt động thường xuyên của các cơ quan, tổ chức qua đó phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân; tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, ngày 11/9/2018 Ủy ban nhân dân huyện Tân Uyên đã ban hành Kế hoạch số 649/KH-UBND triển khai Ngày “Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2018 trên địa bàn huyện.

Chủ đề Ngày Pháp luật năm nay là: “Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Được cụ thể hóa bằng các khẩu hiệu: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật”; “Tôn trọng, bảo vệ và chấp hành Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp văn hóa của mỗi người dân”;….

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 được tổ chức thường xuyên, liên tục đến hết năm, tập trung trong 02 tháng bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2018, cao điểm từ ngày 05-11/11/2018. Tập trung tuyên truyền các nội dung về các chủ trương, chính sách mới của Đảng, các văn bản pháp luật mới ban hành; các quy định liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người dân, người lao động, doanh nghiệp; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, xâm hại phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới; các nội dung về cải cách tư pháp, cải cách hành chính… Bên cạnh đó, các hoạt động cũng hướng vào nội dung giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; lồng ghép phổ biến pháp luật với giáo dục truyền thống; đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật .…

Đổi mới, đa dạng hình thức thực hiện để hưởng ứng Ngày Pháp luật một cách linh hoạt, phù hợp với điều kiện đặc thù, gắn với triển khai nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan, hoạt động đoàn thể xã hội, các phong trào quần chúng, cụ thể như:

- Các cơ quan, đoàn thể huyện, chính quyền các xã, thị trấn tổ chức các hội nghị, các buổi sinh hoạt; ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến hoặc sân khấu hóa; tuyên truyền, cổ động trực quan thông qua các hoạt động như: Mít tinh, treo băng zôn, khẩu hiệu, các hoạt động văn nghệ, thể thao; tổng kết, đánh giá, khen thưởng, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật….

- Các đơn vị truyền thanh, truyền hình xây dựng chuyên trang, chuyên mục phổ biến về vai trò, ý nghĩa Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Các đơn vị giáo dục và đào tạo tổ chức dưới các hình thức: Giáo dục chính khóa, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khóa ngoài giờ lên lớp, các hoạt động trải nghiệm cho học sinh….

Tin liên quan

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔI HỢP PBGDPL GIỮA CƠ QUAN TƯ PHÁP VÀ HỘI CỰU CHIẾN BINH TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TAM ĐƯỜNG(21/05/2019 9:15:25 SA)

Huyện Mường Tè thực hiện tốt công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật đối với đồng bào dân tộc ở khu vực biên giới(25/04/2019 11:11:49 SA)

Mường Tè tuyên truyền Công ước quốc tế về chống tra tấn và Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị (19/03/2019 10:08:19 SA)

TAM ĐƯỜNG: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2018(28/12/2018 4:17:43 CH)

Mường Tè: Tổ chức Hội nghị triển khai một số văn bản được thông qua tại kỳ họp thứ 4, thứ 5 Quốc hội khóa XIV(08/11/2018 10:23:38 SA)

1295 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.