Trang chủ Hoạt động PBGDPL Tin PBGDPL

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
(Ngày đăng :10/12/2018 12:00:00 SA)

Nhằm tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các hoạt động chính trị, văn hóa của Ngành Kiểm sát nhân dân đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức hữu quan, đoàn thể, đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu, nhằm năng cao nhận thực về ngành Kiểm sát, về pháp luật tạo sự đồng thuận và ủng hộ cao đối với  ngành Kiểm sát. Ngày 03/12/2018 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Luật tổ chức VKSND năm 2014, góp phần phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Viện Kiểm sát tỉnh xác định trọng tâm công tác thông tin tuyên truyền giai đoạn 2018-2022 với những nội dung cụ thể:

Tuyên truyền các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng về cải cách tư pháp; các Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác của VKSND và các cơ quan tư pháp; các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng bộ tỉnh; Tuyên truyền, giới thiệu, phân tích, bình luận các quy định mới trong các đạo luật về tư pháp, tổ chức và hoạt động của VKSND trong Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức VKSND năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hàn; Chú trọng việc tuyên truyền, PBGDPL thông qua các hoạt động nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp về hình sự, chống oan sai và bỏ lọt tội phạm; Tuyên truyền kết quả, kinh nghiệm, kỹ năng, biện pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt dộng tư pháp của các đơn vị trong toàn ngành theo phương châm "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Chất lượng, hiệu quả". Tuyên truyền về kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc làm theo lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Kiểm sát "Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn"; cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm"; Tuyên truyền các ngày lễ lớn như: kỷ niệm ngày thành lập ngành Kiểm sát nhân dân; các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và của địa phương; thực hiện các nhiệm vụ đột phá của ngành và các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ngành giao.

Tin liên quan

ÁN MẠNG TÌNH THÂN – NGUYÊN NHÂN DO ĐÂU?(10/04/2019 8:09:00 SA)

Thể lệ Cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu" năm 2019(13/03/2019 8:46:00 SA)

Danh sách xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(12/02/2019 10:29:17 SA)

Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh Lai Châu” năm 2019(30/01/2019 1:49:53 CH)

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên” năm 2019 (24/01/2019 2:13:14 CH)

1290 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.