Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hoạt động của Sở

Triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh
(Ngày đăng :21/12/2017 12:00:00 SA)

Nhằm phổ biến, quán triệt các quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 tới toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong triển khai thi hành Luật, ngày 21 tháng 12 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2325/KH-UBND về triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo đó, nội dung kế hoạch tập trung tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và hoạt động trợ giúp pháp lý; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý; rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn; cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh lên Cổng thông tin điện tử tử Bộ Tư pháp và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp.

Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Tin liên quan

CHUYỂN ĐƠN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN (19/02/2019 3:30:46 CH)

Thư của Bộ trưởng Lê Thành Long gửi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp nhân dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi(30/01/2019 10:47:01 SA)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2019 CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU(22/01/2019 10:24:14 SA)

Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2019(19/01/2019 11:35:19 CH)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019(15/01/2019 2:02:52 CH)

345 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.