Trang chủ Đảng - Đoàn thể Tin tức - Sự kiện

Quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII
(Ngày đăng :18/01/2018 12:00:00 SA)

Ngày 17 tháng 01 năm 2017, Chi bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở. Đồng chí Nguyễn Xuân Oánh – Bí Thư chi bộ Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã giới thiệu, phổ biến  nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới” và thảo luận đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII của chi bộ Sở Tư pháp.

Thông qua việc quán triệt, học tập đã giúp cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức và nắm rõ các nội dung cơ bản của các Nghị quyết; đồng thời có kết thúc Hội nghị có bản thu hoạch về những vấn đề đã nhận thức, học tập và có liên hệ, giải pháp thực hiện tại đơn vị.

Tin liên quan

Chi đoàn Sở Tư pháp hướng về ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7(23/07/2018 10:19:08 SA)

Sở Tư pháp tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết Trung ương 7(23/07/2018 8:49:56 SA)

Quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII(18/01/2018 2:36:56 CH)

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017(29/12/2017 7:55:08 SA)

Chi bộ Sở Tư pháp sinh hoạt định kỳ tháng 9(19/09/2017 4:07:12 CH)

342 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.