Trang chủ Hoạt động PBGDPL Văn bản, chính sách mới

Ủy ban nhân tỉnh ban hành Kế hoạch Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
(Ngày đăng :09/01/2018 12:00:00 SA)

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 08/01/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 22/KH-UBND về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018, theo đó UBND tỉnh Lai Châu yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện các nội dung sau:

 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Theo dõi tình hình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính để kịp thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết hướng dẫn thi hành cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý, thực thi nhiệm vụ về xử lý vi phạm hành chính. Tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng, thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị.

Kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành theo các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP. Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Thực hiện chế độ báo cáo, thống kê định kỳ 6 tháng, hàng năm về kết quả thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 25, Khoản 31 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin liên quan

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2019(22/01/2019 11:14:25 SA)

Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 (22/01/2019 9:06:21 SA)

Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019.(16/01/2019 8:35:02 SA)

Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(16/01/2019 8:29:54 SA)

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp(22/11/2018 4:12:31 CH)

346 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.