Trang chủ Hoạt động PBGDPL Văn bản, chính sách mới

Quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu
(Ngày đăng :15/01/2018 12:00:00 SA)

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu vừa ban hành Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 quy định về việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Đối với nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó đảm bảo và bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan; kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính phải được lập, quản lý, sử dụng và quyết toán đúng mục đích, đúng chế độ; kinh phí từ nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện việc theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính thực hiện đúng theo sự thỏa thuận và phù hợp với pháp luật Việt Nam. Trường hợp không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại Quyét định này.

Nội dung chi, mức chi thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 29/2017/NQ-HDND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ 6, cụ thể:

- Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng: Cấp tỉnh: 500.000 đồng/hồ sơ; Cấp huyện: 400.000 đồng/hồ sơ; Cấp xã: 300.000 đồng/hồ sơ.

- Các nội dung và mức chi khác liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Tin liên quan

Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu(13/09/2018 9:40:37 SA)

Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Luật hộ tịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu(31/08/2018 10:39:41 SA)

SỞ TƯ PHÁP GIAO NHIỆM VỤ THEO DÕI, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN KẾT LUẬN THANH TRA(02/08/2018 8:22:47 SA)

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU (04/07/2018 7:39:41 SA)

Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước(03/07/2018 1:12:55 CH)

250 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.