Trang chủ Hoạt động PBGDPL Tin PBGDPL

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018
(Ngày đăng :19/01/2018 12:00:00 SA)

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), tạo chuyển biến trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của Nhân dân, ngày 18 tháng 01 năm 2018 Ủy ban ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018.

Bám sát Chương trình, Kế hoạch, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp về công tác PBGDPL gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Kế hoạch tập trung thực hiện các nội dung như: Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL gắn với quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ này trong công tác PBGDPL; chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018; triển khai thực hiện chính sách xã hội hóa hoạt động PBGDPL theo Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo luật, pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2018 và các năm tiếp theo; tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, quan điểm, nội dung chính sách, văn bản về cải cách hành chính; trọng tâm là thủ tục hành chính; chủ trương, nhiệm vụ về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; nội dung chính sách trong các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý; tiếp tục triển khai các Chương trình, Đề án, Kế hoạch PBGDPL đã được phê duyệt giai đoạn 2017-2021; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tuyên phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;….

Kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức, triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2018. 

Tin liên quan

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai Châu tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (11/12/2018 2:59:58 CH)

Kết quả sau 4 năm thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị trên địa bàn tỉnh Lai Châu(05/12/2018 4:59:33 CH)

Than Uyên: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật(27/11/2018 2:41:42 CH)

Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật(13/11/2018 8:46:33 SA)

Đoàn kiểm tra số 01 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại huyện Sìn Hồ(05/10/2018 3:26:02 CH)

349 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.