Trang chủ Tin tức - Sự kiện Hoạt động của Sở

Triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh
(Ngày đăng :21/12/2017 12:00:00 SA)

Nhằm phổ biến, quán triệt các quy định của Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 tới toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong triển khai thi hành Luật, ngày 21 tháng 12 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 2325/KH-UBND về triển khai thi hành Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo đó, nội dung kế hoạch tập trung tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và hoạt động trợ giúp pháp lý; tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh có liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với Luật trợ giúp pháp lý năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý; rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện được trợ giúp pháp lý trên địa bàn; cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh lên Cổng thông tin điện tử tử Bộ Tư pháp và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp.

Kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Tin liên quan

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Lai Châu(15/05/2018 8:34:12 SA)

Công bố quyết định thành lập Đảng bộ Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu(11/05/2018 10:34:10 SA)

Sở Tư pháp làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí(11/05/2018 10:35:51 SA)

Bộ trưởng Lê Thành Long và đoàn công tác Bộ Tư pháp thăm và làm việc tại Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu(11/04/2018 1:38:46 CH)

Triển khai Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh Lai Châu(09/04/2018 7:27:16 SA)

553 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.