Trang chủ Đảng - Đoàn thể Tin tức - Sự kiện

Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017
(Ngày đăng :29/12/2017 12:00:00 SA)

Chiều ngày 28 tháng 12 năm 2017, Chi bộ Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Oánh – Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí đảng viên Chi bộ Sở Tư pháp.

Tại Hội nghị đã báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017. Theo đó, trong năm qua chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được duy trì, tạo sự tin tưởng và đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc, thiết thực. Luôn quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; làm tốt công tác phát triển đảng và quản lý đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc hoàn thành kế hoạch đề ra, góp phần giữ vững kỷ cương kỷ luật của Đảng. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị triển khai đầy đủ, toàn diện và có chất lượng các nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực ngành quản lý, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể được đổi mới về nội dung và hình thức; chất lượng hoạt động các phong trào được nâng lên. Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn trong cơ quan được triển khai và thực hiện nghiêm túc.

Nhằm phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2018, Chi bộ tiếp tục tập trung đẩy mạnh triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Chi bộ Sở Tư pháp tập trung lãnh đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ cơ bản như: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống của dân tộc, truyền thống vẻ vang của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan. Nắm bắt kịp thời diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để có biện pháp nâng cao sự đoàn kết, nhất trí trong chi bộ và trong cơ quan. Duy trì nề nếp định kỳ sinh hoạt theo quy định điều lệ Đảng, thực hiện đầy đủ quy trình sinh hoạt mà Đảng uỷ cấp trên đã hướng dẫn, thực hiện đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào nội dung sinh hoạt của chi bộ; Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, chi bộ, tăng cường sinh hoạt chuyên đề để nâng cao nhận thức cho đảng viên, quần chúng; Xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2018, qua đó nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện Điều lệ Đảng, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng; Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và các tổ chức đoàn thể cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.

Tin liên quan

Quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 8, khóa XII(22/01/2019 8:26:34 SA)

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018(22/01/2019 8:19:03 SA)

Chi đoàn Sở Tư pháp hướng về ngày Thương binh, liệt sỹ 27/7(23/07/2018 10:19:08 SA)

Sở Tư pháp tổ chức quán triệt, học tập các Nghị quyết Trung ương 7(23/07/2018 8:49:56 SA)

Quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII(18/01/2018 2:36:56 CH)

361 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.