Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 35/Tb-STP Lịch tiếp công dân của Sở Tư pháp năm 2019 8 14/01/2019
2 3147/QĐ-BTP Quyết định ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 38 28/12/2018
3 963/TB-HVTP Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo nghề công chứng khóa 20 năm 2018 tại tỉnh Lai Châu 17 20/09/2018
4 18/TB-TGPL Thông báo về việc lựa chọn Luật sư 16 10/09/2018
5 450/KH-ĐKTLN Kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 6 26/06/2018
6 07/KH-BCĐ Kế hoạch triển khai thực hiện các đề án 1133 năm 2016 123 23/12/2015
7 1402/KH-UBND Kế hoạch triển thực hiện Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" năm 2015 35 16/09/2015
8 03/KH-BCĐ Tự kiểm tra công tác tổ chức, triển khai thực hiện các Đề án theo Quyết định số 1133 năm 2015 55 16/09/2015
9 361/STP-PBGDPL Lập dự toán kinh phí đề xuất Trung ương hỗ trợ thực hiện công tác PBGDPL , chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và hòa giải ở cơ sở năm 2016 35 13/07/2015
10 12/KH-CĐCS Kế hoạch tham gia Hội thi văn nghệ quần chúng Công đoàn Viên chức tỉnh Lai Châu lần thứ nhất năm 2015 53 03/07/2015
11 312/STP-PBGDPL V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Kế hoạch kiểm tra công tác PBGDPL năm 2015 30 25/06/2015
12 295/STP-TĐ Về việc đăng ký sáng kiến cấp cơ sở năm 2015 43 17/06/2015
13 08/BCĐ- PBGDPL Xây dựng kế hoạch, lập dự toán kinh phí triển khai các đề án 1133 35

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.