Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 184-BC/BCSĐ Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 16 26/07/2019
2 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT CHỈ THỊ SỐ 32-CT/TW 14 01/07/2019
3 364/STP-PBGDPL CV báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 394 14/05/2019
4 Đề cương Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 2222 14/05/2019
5 Đề cương báo cáo sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2019 376 07/05/2019
6 252/STP-PBGDPL Định hướng phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2019 16 05/04/2019
7 103/KH-UBND Kế hoạch công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2019 25 23/01/2019
8 MỘT SỐ VĂN BẢN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN QUÝ I/2019 21 08/01/2019
9 22/KH-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 31 07/01/2019
10 23/KH-UBND Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 12 07/01/2019
11 3147/QĐ-BTP Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 20 28/12/2018
12 2074/KH-UBND Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 17 19/12/2018
13 2073/KH-UBND Kế hoạch công tác pháp chế năm 2019 17 19/12/2018
14 16/2018/TT-BTP Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình thình thi hành pháp luật 6 14/12/2018
15 TÀI LIỆU SƠ KẾT ĐỀ ÁN VỀ QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ 54 06/09/2018

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.