Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2019.

Ngày 18 tháng 01 năm 2019, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2019. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Ban Nội chính tỉnh ủy, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc sở. Đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

.

Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019..

Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP; Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 07/01/2019 Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2019.

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 22/KH-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 07/01/2019
2 23/KH-UBND Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 07/01/2019
3 2074/KH-UBND Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 19/12/2018
4 2073/KH-UBND Kế hoạch công tác pháp chế năm 2019 19/12/2018
5 16/2018/TT-BTP Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình thình thi hành pháp luật 14/12/2018
6 TÀI LIỆU SƠ KẾT ĐỀ ÁN VỀ QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ 49 06/09/2018
7 1297/KH-UBND Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 21 27/08/2018
8 DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2017 35 20/07/2018
9 450/KH-ĐKTLN Kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 10 26/06/2018
10 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc 8 14/05/2018
11 22/2018/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu 20 10/05/2018
12 sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật , hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 228 08/05/2018
13 281/STP-PBGDPL V/v rà soát, đánh giá việc thực hiện các biện pháp hòa giải ở cơ sở trong việc xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ và xây dựng thực hiện hương ước, quy ước 105 04/05/2018
14 1475/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL Hệ dữ liệu văn bản QPPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2018 34 03/05/2018
15 13/2018/QĐ-UBND Quyết định Quy định cách thức thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt VPHC có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Lai Châu 11 12/04/2018

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.