Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 364/STP-PBGDPL CV báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (2010-2020) và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 31 14/05/2019
2 Đề cương Sơ kết 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 2205 14/05/2019
3 Đề cương báo cáo sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2019 149 07/05/2019
4 252/STP-PBGDPL Định hướng phổ biến, giáo dục pháp luật quý II năm 2019 13 05/04/2019
5 103/KH-UBND Kế hoạch công tác PBGDPL, chuẩn tiếp cận pháp luật, hòa giải ở cơ sở năm 2019 15 23/01/2019
6 MỘT SỐ VĂN BẢN TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN QUÝ I/2019 20 08/01/2019
7 22/KH-UBND Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 23 07/01/2019
8 23/KH-UBND Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 9 07/01/2019
9 3147/QĐ-BTP Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật 18 28/12/2018
10 2074/KH-UBND Kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 13 19/12/2018
11 2073/KH-UBND Kế hoạch công tác pháp chế năm 2019 10 19/12/2018
12 16/2018/TT-BTP Thông tư quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình thình thi hành pháp luật 4 14/12/2018
13 TÀI LIỆU SƠ KẾT ĐỀ ÁN VỀ QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ 53 06/09/2018
14 1297/KH-UBND Triển khai Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 24 27/08/2018
15 DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2017 46 20/07/2018

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.