Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 01/2014/NQLT//CP-UBTƯMTTQVN Hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở 8 18/11/2014
2 1346//QĐ-UBND Thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu Hiến pháp 24 28/10/2014
3 120-KH/TU Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp 66 23/10/2014
4 1730-QĐ/TU Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp tỉnh 236 23/10/2014
5 255//STP-KSTT Công văn về việc thực hiện rà soát quy định, thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2014 11 10/06/2014
6 163//STP-PBGDPL Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2014 15 14/04/2014
7 92-KL/TW Kết luận của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02-6-2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 262 12/03/2014
8 226//TCTRS Công văn rà soát chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy và biên chế 15 06/03/2014
9 85//STP-PBGDPL Công văn v/v lập danh sách đề nghị, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 26 06/03/2014
10 84//STP-PBGDPL Công văn củng cố, kiện toàn đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật 38 06/03/2014
11 74//STP-VP V/v cử công chức tham dự lớp tập huấn triển khai thực hiện Thông tư số 20/2013/TT-BTP 17 04/03/2014
12 71//STP-PBGDPL Công văn hướng dẫn công tác hòa giải ở cơ sở 18 03/03/2014
13 14/2014//TTLT-BTC-BTP Thông tư liên tịch quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. 30 12/02/2014
14 39//STP-KSTT Công văn v/v tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ KSTT hành chính 10 11/02/2014
15 20//STP-TĐ Phát động thi đua năm 2014 trong toàn ngành Tư pháp tỉnh Lai Châu 22 17/01/2014

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.