Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 04/HĐPH-STP Báo cáo sơ kết công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 6 tháng đầu năm và phương hương , nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 202 15/05/2017
2 619/QĐ-TTg Ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 21 08/05/2017
3 326/QĐ-UBND Thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên pháp luật giỏi" tỉnh Lai Châu năm 2017 49 13/04/2017
4 372/KH-UBND Tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên pháp luật giỏi" tỉnh Lai Châu năm 2017 71 06/03/2017
5 162/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu 69 03/03/2017
6 DỰ THẢO Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 27 24/02/2017
7 116/KH-UBND Theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh 36 20/01/2017
8 99/KH-UBND Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 16 18/01/2017
9 35/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Lai Châu ban hành hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản hết hiệu lực một phần năm 2016 50 17/01/2017
10 56/KH-UBND Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 110 13/01/2017
11 29/KH-UBND Kế hoạch thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 50 09/01/2017
12 30/KH-UBND Kế hoach công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 21 09/01/2017
13 10/HĐPH Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 81 17/11/2016
14 1521/QĐ-UBND Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 26 04/11/2016
15 1520/QĐ-UBND Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 41 04/11/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.