Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 DỰ THẢO Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 24 24/02/2017
2 116/KH-UBND Theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh 31 20/01/2017
3 99/KH-UBND Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 16 18/01/2017
4 35/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Lai Châu ban hành hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản hết hiệu lực một phần năm 2016 50 17/01/2017
5 56/KH-UBND Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 105 13/01/2017
6 29/KH-UBND Kế hoạch thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 46 09/01/2017
7 30/KH-UBND Kế hoach công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 21 09/01/2017
8 10/HĐPH Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 74 17/11/2016
9 1521/QĐ-UBND Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 25 04/11/2016
10 1520/QĐ-UBND Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 39 04/11/2016
11 1296/KH-UBND Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh 44 30/09/2016
12 1297/UBND-NC Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 51 30/09/2016
13 Gợi ý Câu hỏi, gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới" năm 2016 422 23/08/2016
14 Đề cương BC KIỂM TRA VÀ TỰ KIỂM TRA CÔNG TÁC PBGDPL NĂM 2016 144 12/08/2016
15 05/KH-BCĐ Kiểm tra và tự kiểm tra công tác triển khai, thực hiện các Đề án theo Quyết định số 1133 55 01/08/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.