Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 326/QĐ-UBND Thành lập Ban tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên pháp luật giỏi" tỉnh Lai Châu năm 2017 48 13/04/2017
2 372/KH-UBND Tổ chức Hội thi "Tuyên truyền viên pháp luật giỏi" tỉnh Lai Châu năm 2017 71 06/03/2017
3 162/QĐ-UBND Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu 65 03/03/2017
4 DỰ THẢO Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 24 24/02/2017
5 116/KH-UBND Theo dõi thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh 32 20/01/2017
6 99/KH-UBND Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 16 18/01/2017
7 35/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Lai Châu ban hành hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản hết hiệu lực một phần năm 2016 50 17/01/2017
8 56/KH-UBND Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 108 13/01/2017
9 29/KH-UBND Kế hoạch thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 46 09/01/2017
10 30/KH-UBND Kế hoach công tác pháp chế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 21 09/01/2017
11 10/HĐPH Báo cáo tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 78 17/11/2016
12 1521/QĐ-UBND Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 25 04/11/2016
13 1520/QĐ-UBND Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh 40 04/11/2016
14 1296/KH-UBND Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2016 trên địa bàn tỉnh 44 30/09/2016
15 1297/UBND-NC Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống 53 30/09/2016

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LAI CHÂU - SỞ TƯ PHÁP.

Email: banbientap.stp@laichau.gov.vn - bbt.sotuphap@gmail.com

Ghi rõ nguồn www.sotuphap.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.