Ngày 16 tháng 9 năm 2015, UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch số 128/KH-UBND về việc triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015, với chủ đề “Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân”.

Từ ngày 24/8/2015 - 01/9/2015 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lai Châu tổ chức 05 lớp tập huấn về “Kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật” cho 150 học viên là Chi hội trưởng, Chi hội phó và hội viên nòng cốt tại 05 xã thuộc huyện Nậm Nhùn, Phong Thổ, Sìn Hồ.

Thực hiện kế hoạch số 08/KH-HĐPH ngày 17 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015, ngày 30 tháng 8 năm 2015, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành quyết định số 09/QĐ-HĐPH về thành lập các Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL năm 2015.

Nhằm đánh giá thực trạng tình hình và kết quả triển khai thực hiện công tác PBGDPL của các ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở đề ra phương hướng, nhiệm vụ và hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL trong thời gian tiếp theo. Ngày 17 tháng 8 năm 2015 Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu ban hành kế hoạch số 08/KH-HĐPH về kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015.

Nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013 – 2016”; chỉ ra những mặt mạnh, những điểm hạn chế, cách làm hay, hiệu quả, ngày 06 tháng 8 năm 2015, Ban Điều hành Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới” ban hành Kế hoạch số 1111/KH-BĐH về kiểm tra việc thực hiện Đề án năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Nhằm cung cấp cho các tuyên truyền viên của Hội tại cơ sở một số những kỹ năng cơ bản trong tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; đặc biệt là tuyên truyền miệng về pháp luật; giúp các tuyên truyền viên tự tin triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cơ sở, ngày 23 tháng 7 năm 2015, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh ban hành Kế hoạch số 35/KH-BTV về tổ chức tập huấn “Kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật”. 

           Ngày 29 tháng 7 năm 2015, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Tống Thanh Hải – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. 

Nhằm nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác chấp hành pháp luật, ý thức bảo vệ pháp luật, sống làm việc theo Hiến pháp và pháp luật trong ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày 22 tháng 7 năm 2015 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 470/KH-SVHTTDL về tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015.

Trong 02 ngày 17 và 18 tháng 7 năm 2015, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã phối hợp với UBND huyện Tân Uyên tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn huyện Tân Uyên. 

1306 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.