Ngày 05/4/2016, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua Luật trẻ em. Theo đó, Luật trẻ em năm 2016 có 07 chương, 106 điều với một số nội dung mới, như sau:

Sáng ngày 15/03/2016, UBND xã Nậm Loỏng, thành phố Lai Châu đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập một số Luật mới được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua cho các địa biểu là cán bộ, công chức tại Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, các trường học, trạm y tế và Bí thư Chi bộ, Trưởng bản trên địa bàn xã Nậm Loỏng.

Theo Nghị quyết số 105/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội, ngày Chủ nhật, 22 tháng 5 năm 2016, cử tri cả nước sẽ đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đây  là sự kiện chính trị  có ý nghĩa quan trọng của đất nước và của tỉnh Lai Châu.

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một số nội dung của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhận thức rõ hơn về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021, ngày 29 tháng 02 năm 2016,  Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành văn bản số 03/HĐPH-STP  về việc tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội  khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Luật An toàn thông tin mạng được Quốc hội Khóa XIII  thông ngày 19/11/2015 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, gồm 8 Chương, 54 điều quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên, thành viên, người lao động trong hợp tác xã và Nhân dân các dân tộc về những nguyên tắc, giá trị và bản chất của hợp tác xã trong thời kỳ đổi mới, khẳng định vai trò, vị trí của hợp tác xã trong nền kinh tế quốc dân; giới thiệu, nhân rộng những mô hình hợp tác xã điển hình, tiên tiến, ngày 26 tháng 01 năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 123/KH-UBND về tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới” và cuộc thi “Tìm hiểu Luật hợp tác xã năm 2012”.

Thực hiện các kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016 trên địa bàn tỉnh, ngày 25 tháng 01 năm 2016, Hội Cựu chiến binh tỉnh ban hành kế hoạch số 63/KH-CCB về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016.

Ngày 14/01/2016, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 công bố Ngày bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngày 11/01, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 và triển khai công tác năm 2016. Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh.

1253 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.