Thực hiện Kế hoạch kiểm tra số 10/KH-HĐPB ngày 21 tháng 8 năm 2017 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu về kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL năm 2017, Sở Tư pháp cơ quan Thường trực của Hội đồng được giao trưởng đoàn kiểm tra số 1, phối hợp với các thành viên Hội đồng đã kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục  pháp luật tại huyện Mường Tè.

Nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong toàn xã hội; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của công dân, ngày 12 tháng 7 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 719/QĐ-UBND ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nhằm tiếp tục phấn đấu từng bước xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai minh bạch, ổn định, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngày 12 tháng 7 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1288/KH-UBND về triển khai thực hiện Kế hoạch số 1141-KH/BCSĐCP ngày 11/11/2016 của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đến năm 2010, định hướng đến năm 2020.

Thực hiện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, ngày 04/7/2017  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 1304/KH-UBND về triển khai thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Ngày 21/6/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Tư pháp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” tỉnh Lai Châu lần thứ nhất năm 2017. 

Ngày 11 tháng 5 năm 2017,  Ban tổ chức Hội thi “Tuyên truyền viên pháp luật giỏi” tỉnh Lai Châu họp triển khai một số nội dung về Hội thi tuyên truyền viên pháp luật giỏi. Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Xuân Oánh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Trưởng ban thường trực; đồng chí Đặng Thanh Sơn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng ban cùng các thành viên Ban tổ chức, Tổ thư ký giúp việc Ban tổ chức Hội thi.

Năm 2016, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh thực hiện một cách nghiêm túc và không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức đã tuyên truyền sâu rộng nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - quốc phòng và những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ.

Thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đã được Đảng ủy, Hội đồng phối hợp PBGDPL Công an tỉnh tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và người dân, góp phần làm giảm các hành vi vi phạm pháp luật, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong những năm qua, việc thực hiện các văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc đã góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới của tỉnh; góp phần không nhỏ vào kết quả đó là công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và tuyên truyền, phổ biến các văn kiện pháp lý về biên giới nói riêng.

Ngày 07/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2115/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí huyện nghèo áp dụng cho giai đoạn 2017 – 2020.

1279 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.