Ngày 26 tháng 4 năm 2016, Sở Tư pháp ban hành công văn số 200/STP-VP về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thống kê về công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm 2016.

 

Để triển khai có hiệu quả công tác xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh, ngày 18 tháng 02 năm 2016, Sở Tư pháp ban hành công văn số 64/STP-PBGDPL về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, thủ trưởng đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng; ngày 23 tháng 6 năm 2015, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 311/KH-STP về phòng, chống tham nhũng 06 tháng cuối năm 2015.

522 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.