Triển khai Kế hoạch số 962/KH-UBND ngày 10/9/2018 của UBND huyện về triển khai Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 879/KH-UBND ngày 13/8/2018 của Ủy ban Nhân dân huyện về tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc Hội khóa XIV, huyện Mường Tè tăng cường các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật hướng về cơ sở nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện, đặc biệt là các xã biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018, hôm nay, ngày 09/11 Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị triển khai một số luật mới được Quốc hội thông qua cho hơn 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, phòng Tư pháp các huyện, thành phố; công chức pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; nhân viên pháp chế các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 1266/KH-UBND ngày 21/8/2018 của UBND tỉnh về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2018, UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh, đoàn kiểm tra bao gồm các thành viên của Công an tỉnh, UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh về tổ chức và hoạt động hoà giải cơ sở; Chương trình phối hợp số 1285/CTPH-BTP-BTTUBTƯMTTQVN ngày 24/4/2009 giữa Bộ Tư pháp và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tăng cường thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; Luật hòa giải ở cơ sở; Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2014 về triển khai Luật hòa giải ở cơ sở và chỉ đạo công tác hòa giải ở cơ sở trong Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hòa giải ở cơ sở hàng năm của tỉnh. Sau khi có Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT-CP-UBTUMTTQVN ngày 18/11/2014 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam hướng dẫn phối hợp thực hiện một số quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở, Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sau đây gọi là UBND cấp huyện) đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác hòa giải ở cơ sở.

Thực hiện Luật Công chứng năm 2014, Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 29/08/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc cho phép thành lập Hội công chứng viên tỉnh Lai Châu; được sự nhất trí của Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu ngày 29/9/2018, Hội công chứng viên tỉnh Lai Châu tổ chức Đại hội nhiệm kỳ I (2018 - 2022) nhằm bầu ra Ban chấp hành và Hội đồng khen thưởng, kỷ luật là các cơ quan lãnh đạo và điều hành hoạt động của Hội, đồng thời, thông qua Điều lệ Hội, Nghị quyết về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của Hội trong nhiệm kỳ I (2018-2022).

Sau 02 ngày (15/9 – 16/9) thi đấu quyết liệt, sôi nổi, Giải cầu lông Khối Nội chính tỉnh Lai Châu lần thứ XII, năm 2018 do Tòa án nhân dân tỉnh chủ trì đã thành công tốt đẹp.

Ngày 10/9/2018, Sở Tư pháp ban hành kế hoạch thực hiện thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người” giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thực hiện Kế hoạch của UBND huyện Than Uyên về xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018, ngày 07/9/2018, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện đã ban hành Công văn số 1061/HĐ về việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018 trên địa bàn huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 217/KH-KVTĐ ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Khu vực thi đua 14 tỉnh miền núi phía Bắc về việc kiểm tra công tác thi đua khen thưởng năm 2018, ngày 06/9/2018, đoàn kiểm tra số 3 của Khu vực do bà Trần Minh Hòa- Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Sơn La làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 tại Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.

348 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.