Sở Tư pháp tiếp tục làm tốt công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở Tư pháp trong năm 2018 và những năm trước luôn được coi trọng, triển khai có hiệu quả gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị đã được các cấp ghi nhận, khen thưởng đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, lãng phí.

.

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VÀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU .

Để khắc phục hậu do quả mưa lũ gây ra và chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ trong thời gian tới, ngày 29 tháng 6 năm 2018, UBND tỉnh ban hành Công điện số 06/CĐ-UBND v/v chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa, lũ, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh. Công điện yêu cầu: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh; Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố; Ban chỉ huy Quân sự tỉnh, Biên Phòng tỉnh; Công an tỉnh; Các sở ban, ngành tỉnh; Công ty thủy điện Sơn La; Công ty thủy điện Bản Chát huy động mọi lực lượng, khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 Đề cương BC KIỂM TRA VÀ TỰ KIỂM TRA CÔNG TÁC PBGDPL NĂM 2016 145 12/08/2016
2 05/KH-BCĐ Kiểm tra và tự kiểm tra công tác triển khai, thực hiện các Đề án theo Quyết định số 1133 55 01/08/2016
3 06/TL-BTC Thể lệ, câu hỏi cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới" 58 28/07/2016
4 08/KH-HĐPH Kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL năm 2016 91 28/07/2016
5 421/KL-STP Kết luận thanh tra v/v chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và chứng thực năm 2015 70 26/07/2016
6 02/TL-BTC Thể lệ Hội thi Hòa giải viên giỏi tỉnh Lai Châu năm 2016 21 07/07/2016
7 40/QĐ-STP Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 36 04/07/2016
8 39/QĐ-STP Thành lập Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc BTC cuộc thi viết "Tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới" 20 04/07/2016
9 36/QĐ-STP Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 72 14/06/2016
10 1934/TL-BTC THỂ LỆ HỘI THI HÒA GIẢI VIÊN GIỎI TOÀN QUỐC LẦN THỨ III 61 10/06/2016
11 273/KH-STP-BĐBP Tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới năm 2016 51 30/05/2016
12 561/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Lai Châu ban hành hết hiệu lực toàn bộ năm 2015 52 18/05/2016
13 10/2016/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 30 18/05/2016
14 04/HĐPH-STP Báo cáo sơ kết công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2016 179 09/05/2016
15 TK TÀI KHOẢN HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ KIỂM SOÁT TTHC TỈNH LAI CHÂU 322 26/04/2016
174 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.