Bảo đảm tính hợp pháp, hiệu quả của văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; qua rà soát, tự kiểm tra, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu phát hiện quy định tại Khoản 3, Điều 6 Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu không phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước cấp trên. 

.

Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 189/KH-UBND Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu kỳ 2014-2018. 14 07/02/2018
2 Đề cương đánh giá thực trạng xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước 21 05/02/2018
3 79/KH-UBND Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật... năm 2018 162 18/01/2018
4 40/QĐ-UBND Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Lai Châu hết hiệu lực toàn bộ và hết hiệu lực một phần trong năm 2017 2 18/01/2018
5 2347/KH-UBND Công tác pháp chế năm 2018 8 26/12/2017
6 2326/KH-UBND Thực hiện kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 9 21/12/2017
7 12/BC-HĐPH Kết quả kiểm tra và tự kiểm tra công tác PBGDPL năm 2017 21 20/11/2017
8 TL Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 và các Nghị định 22 16/11/2017
9 2130/KH-UBND Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự trên địa bàn tỉnh Lai Châu 19 15/11/2017
10 ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC PBGDPL NĂM 2017 22 07/11/2017
11 42/2017/QĐ-TTg Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 18 06/11/2017
12 89/QĐ-STP Công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 9 02/10/2017
13 Tài liệu Tài liệu, biểu mẫu: Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 132 20/09/2017
14 645/KH-STP Kế hoạch thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 29 23/08/2017
15 1555/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyên, phổ biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV 13 23/08/2017
328 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 3 - Nhà D - Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh

Điện thoại: 02133.876.413 - Fax: 02133.876.413

Email: bbt.sotuphap@gmail.com

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Thanh Hải - Giám đốc Sở Tư pháp

Ghi rõ nguồn www.sotp.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website.